Có 1 kết quả:

sắc
Âm Nôm: sắc
Unicode: U+55C7
Tổng nét: 13
Bộ: khẩu 口 (+10 nét)
Hình thái: ⿱⿻
Nét bút: 一丨ノ丶ノ丶一丨フ丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 4

Dị thể 10

1/1

sắc

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bỉ sắc tư phong