Có 2 kết quả:

thápđáp
Âm Nôm: tháp, đáp
Âm Hán Việt: đáp, tháp
Âm Pinyin:
Unicode: U+55D2
Tổng nét: 12
Bộ: khẩu 口 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一丨丨ノ丶一丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 2

Dị thể 4

1/2

tháp

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tháp (nản chí)

đáp

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đáp (tượng thanh tiếng vó ngựa, súng liên thanh, tiếng máy nổ...)