Có 1 kết quả:

thường
Âm Nôm: thường
Unicode: U+5617
Tổng nét: 14
Bộ: khẩu 口 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨丶ノ丶フ丨フ一ノフ丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 5

Dị thể 8

1/1

thường

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bình thường; coi thường