Có 1 kết quả:

chúc
Âm Nôm: chúc
Unicode: U+5631
Tổng nét: 15
Bộ: khẩu 口 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一フ一ノノ丨フ一丨フ丨一丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

chúc

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chúc thư, di chúc