Có 4 kết quả:

nhắcnhắtnhốtế
Âm Nôm: nhắc, nhắt, nhốt, ế
Âm Hán Việt: ế
Âm Pinyin:
Unicode: U+564E
Tổng nét: 15
Bộ: khẩu 口 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一丨一丶フ一丨フ一丶ノ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 2

Dị thể 5

1/4

nhắc

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

nhắc nhở

nhắt

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

lắt nhắt

nhốt

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

nhốt kín

ế

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ế ẩm; ế chồng