Có 1 kết quả:

cược
Âm Nôm: cược
Unicode: U+5671
Tổng nét: 16
Bộ: khẩu 口 (+13 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一フノ一フ一ノフノノノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình 2

Dị thể 5

1/1

cược

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cược tiền, cược với nhau