Có 1 kết quả:

hốt
Âm Nôm: hốt
Âm Hán Việt: hốt
Âm Pinyin:
Unicode: U+56EB
Tổng nét: 7
Bộ: vi 囗 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿴
Nét bút: 丨フノフノノ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình 2

1/1

hốt

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hốt thốn hạ (nuốt trứng)