Có 2 kết quả:

viênvườn
Âm Nôm: viên, vườn
Unicode: U+56ED
Tổng nét: 7
Bộ: vi 囗 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿴
Nét bút: 丨フ一一ノフ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

viên

giản thể

Từ điển Hồ Lê

hoa viên

vườn

giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trong vườn