Có 2 kết quả:

songthông
Âm Nôm: song, thông
Unicode: U+56F1
Tổng nét: 7
Bộ: vi 囗 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: ノ丨フノフ丶一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/2

song

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

song cửa

thông

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thông (ống khói)