Có 1 kết quả:

đoàn
Âm Nôm: đoàn
Unicode: U+5718
Tổng nét: 14
Bộ: vi 囗 (+11 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿴
Nét bút: 丨フ一丨フ一一丨一丶一丨丶一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

đoàn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đoàn kết; đoàn thể; đoàn tụ; phi đoàn