Có 2 kết quả:

cáucấu
Âm Nôm: cáu, cấu
Unicode: U+57A2
Tổng nét: 9
Bộ: thổ 土 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一ノノ一丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/2

cáu

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cáu bẩn

cấu

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

phùng đầu cấu diện (đầu bù mặt lem)