Có 3 kết quả:

bậcbứcbực
Âm Nôm: bậc, bức, bực
Unicode: U+581B
Tổng nét: 12
Bộ: thổ 土 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一丨フ一丨フ一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

1/3

bậc

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

bậc trên

bức

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

bực

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bực tức