Có 1 kết quả:

lắm
Âm Nôm: lắm
Tổng nét: 15
Bộ: tịch 夕 (+12 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨丨一一一ノ丶フノフ丶ノフ丶
Thương Hiệt: TVNIN (廿女弓戈弓)
Unicode: U+5926
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

lắm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lắm lời