Có 4 kết quả:

cảkỳ
Âm Nôm: , cả, , kỳ
Unicode: U+5947
Tổng nét: 8
Bộ: đại 大 (+5 nét)
Lục thư: chỉ sự
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一ノ丶一丨フ一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/4

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đầu cơ

cả

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

cả nhà, cả đời; cả nể

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

kì (số lẻ không chẵn)

kỳ

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

kỳ (số lẻ không chẵn)