Có 1 kết quả:

mẫu
Âm Nôm: mẫu
Âm Hán Việt: hối, mẫu, mỗ
Âm Pinyin:
Unicode: U+59C6
Tổng nét: 8
Bộ: nữ 女 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: フノ一フフ丶一丶
Thương Hiệt: VWYI (女田卜戈)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

Dị thể 4

1/1

mẫu

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mẫu giáo