Có 1 kết quả:

nhũng
Âm Nôm: nhũng
Unicode: U+5B82
Tổng nét: 5
Bộ: miên 宀 (+2 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丶丶フノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

nhũng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhũng nhiễu