Có 3 kết quả:

Âm Nôm: , ,
Âm Hán Việt:
Âm Pinyin:
Unicode: U+5B87
Tổng nét: 6
Bộ: miên 宀 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丶丶フ一一丨
Thương Hiệt: JMD (十一木)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 5

Dị thể 8

1/3

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vò võ

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

vò võ

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vũ trụ