Có 2 kết quả:

anyên
Âm Nôm: an, yên
Unicode: U+5B89
Tổng nét: 6
Bộ: miên 宀 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丶丶フフノ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

an

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

an cư lạc nghiệp

yên

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

ngồi yên