Có 2 kết quả:

goáquả
Âm Nôm: goá, quả
Âm Hán Việt: quả
Âm Pinyin: guǎ
Âm Nhật Bản: sukunai, yamome
Âm Quảng Đông: gwaa2
Unicode: U+5BE1
Tổng nét: 14
Bộ: miên 宀 (+11 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: 丶丶フ一ノ丨フ一一一ノ丶フノ
Thương Hiệt: JMCH (十一金竹)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 4

Dị thể 6

1/2

goá

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

goá bụa

quả

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

quả phụ