Có 2 kết quả:

tìmtầm
Âm Nôm: tìm, tầm
Tổng nét: 6
Bộ: thốn 寸 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: フ一一一丨丶
Thương Hiệt: SMDI (尸一木戈)
Unicode: U+5BFB
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: tầm
Âm Pinyin: xín, xún
Âm Quảng Đông: cam4

Tự hình 3

Dị thể 6

1/2

tìm

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tìm kiếm, tìm tòi

tầm

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tầm (tìm kiếm), tầm cỡ, nói tầm phào