Có 2 kết quả:

tươngtướng
Âm Nôm: tương, tướng
Unicode: U+5C07
Tổng nét: 11
Bộ: thốn 寸 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Nét bút: フ丨一ノノフ丶丶一丨丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

tương

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

tương lai; tương trợ

tướng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tướng quân; tướng sĩ