Có 7 kết quả:

dốinhóitốitụiđôiđốiđỗi
Âm Nôm: dối, nhói, tối, tụi, đôi, đối, đỗi
Unicode: U+5C0D
Tổng nét: 14
Bộ: thốn 寸 (+11 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰⿱
Nét bút: 丨丨丶ノ一丶ノ一一丨一一丨丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/7

dối

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dối dăng, dối trá, gian dối, nói dối

nhói

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đau nhói

tối

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tăm tối

tụi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tụi bay

đôi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cặp đôi; đôi co

đối

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đối diện; đối đãi; đối tác

đỗi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

quá đỗi