Có 3 kết quả:

nhọntemtiêm
Âm Nôm: nhọn, tem, tiêm
Unicode: U+5C16
Tổng nét: 6
Bộ: tiểu 小 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨ノ丶一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/3

nhọn

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhọn hoắt

tem

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tòm tem

tiêm

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tiêm chủng, mũi tiêm