Có 1 kết quả:

giới
Âm Nôm: giới
Unicode: U+5C46
Tổng nét: 8
Bộ: thi 尸 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿸
Nét bút: フ一ノ一丨一フ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 3

Dị thể 1

1/1

giới

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giới mãn (nhiệm kì)