Có 1 kết quả:

cược
Âm Nôm: cược
Âm Hán Việt: cược, khiêu
Âm Pinyin: juē, jué
Unicode: U+5C69
Tổng nét: 18
Bộ: thi 尸 (+15 nét)
Hình thái: ⿸𢕪
Nét bút: フ一ノノノ丨ノ一ノ丶丨フ一丨フ丨フ一
Thương Hiệt: SHOB (尸竹人月)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 6

1/1

cược

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cược trước vĩ ba (cong đuôi)