Có 2 kết quả:

sansơn
Âm Nôm: san, sơn
Unicode: U+5C71
Tổng nét: 3
Bộ: sơn 山 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丨フ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

san

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

quan san (quan sơn)

sơn

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sơn khê