Có 3 kết quả:

sumsầmxờm
Âm Nôm: sum, sầm, xờm
Unicode: U+5C91
Tổng nét: 7
Bộ: sơn 山 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨ノ丶丶フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/3

sum

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

sum sê

sầm

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sầm uất

xờm

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

bờm xơm