Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+5C94
Tổng nét: 7
Bộ: sơn 山 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ丶フノ丨フ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xá lộ (đường rẽ), xá thượng tiểu lộ (rẽ vào đường nhỏ)