Có 4 kết quả:

giáphiệphạpkẽm
Âm Nôm: giáp, hiệp, hạp, kẽm
Unicode: U+5CFD
Tổng nét: 10
Bộ: sơn 山 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ丨一ノ丶ノ丶ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/4

giáp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

giáp mặt

hiệp

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

hiệp cốc (lũng sâu và dài), hiệp loan

hạp

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

địa hạp (eo đất)

kẽm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mỏ kẽm