Có 1 kết quả:

nhạc
Âm Nôm: nhạc
Âm Hán Việt: nhạc
Âm Pinyin: yuè
Unicode: U+5DBD
Tổng nét: 17
Bộ: sơn 山 (+14 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨ノフノ丶一一一丨フ一一ノ丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 5

Dị thể 7

1/1

nhạc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngũ nhạc (5 ngọn núi cao)