Có 2 kết quả:

xiênxuyên
Âm Nôm: xiên, xuyên
Unicode: U+5DDD
Tổng nét: 3
Bộ: xuyên 巛 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình & hội ý
Nét bút: ノ丨丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

xiên

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xiên xẹo; chữ xiên

xuyên

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đại xuyên (sông); xuyên(mấy dược thảo)