Có 3 kết quả:

bava
Âm Nôm: ba, , va
Unicode: U+5DF4
Tổng nét: 4
Bộ: kỷ 己 (+1 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: フ丨一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/3

ba

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ba má; ba mươi

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

bơ vơ; bờ phờ

va

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

va chạm