Có 2 kết quả:

soáisuý
Âm Nôm: soái, suý
Âm Hán Việt: soái, suất, suý
Âm Pinyin: shuài, shuò
Unicode: U+5E05
Tổng nét: 5
Bộ: cân 巾 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: 丨ノ丨フ丨
Thương Hiệt: LLLB (中中中月)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 2

Dị thể 1

1/2

soái

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nguyên soái

suý

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cờ suý