Có 1 kết quả:

thao
Âm Nôm: thao
Unicode: U+5E4D
Tổng nét: 13
Bộ: cân 巾 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ丨ノ丶丶ノノ丨一フ一一
Thương Hiệt: LBBHX (中月月竹重)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

thao

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nón quai thao