Có 2 kết quả:

âuấu
Âm Nôm: âu, ấu
Unicode: U+5E7C
Tổng nét: 5
Bộ: yêu 幺 (+2 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: フフ丶フノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/2

âu

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ấu trĩ

ấu

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thơ ấu