Có 1 kết quả:

khí
Âm Nôm: khí
Unicode: U+5F03
Tổng nét: 7
Bộ: củng 廾 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丶一フ丶一ノ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 3

Dị thể 7

1/1

khí

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khí cựu đồ tân (bỏ cũ để làm lại)