Có 1 kết quả:

quy
Âm Nôm: quy
Unicode: U+5F52
Tổng nét: 5
Bộ: kệ 彐 (+2 nét)
Lục thư: hình thanh
Nét bút: 丨ノフ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

quy

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vu quy