Có 2 kết quả:

đángđương
Âm Nôm: đáng, đương
Âm Hán Việt: đáng, đương
Âm Pinyin: dāng, dàng
Unicode: U+5F53
Tổng nét: 6
Bộ: kệ 彐 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨丶ノフ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

Dị thể 6

1/2

đáng

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chính đáng, xưng đáng; đáng đời

đương

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đương đại; đương đầu; đương khi; đương nhiên; đương thời