Có 6 kết quả:

chinhchênhgiênggiềnhgiệnhtrưng
Âm Nôm: chinh, chênh, giêng, giềnh, giệnh, trưng
Âm Hán Việt: chinh, trưng
Âm Pinyin: zhēng
Unicode: U+5F81
Tổng nét: 8
Bộ: xích 彳 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノノ丨一丨一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 8

Dị thể 5

1/6

chinh

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chinh chiến, xuất chinh

chênh

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

chênh vênh, chênh chếch, chông chênh

giêng

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tháng giêng

giềnh

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

giềnh giàng

giệnh

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giệnh giạng

trưng

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trưng cầu, trưng dụng