Có 3 kết quả:

tròđòđồ
Âm Nôm: trò, đò, đồ
Unicode: U+5F92
Tổng nét: 10
Bộ: xích 彳 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノノ丨一丨一丨一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/3

trò

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

học trò

đò

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

giả đò

đồ

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thầy đồ