Có 1 kết quả:

kháp
Âm Nôm: kháp
Unicode: U+6070
Tổng nét: 9
Bộ: tâm 心 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶丨ノ丶一丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

1/1

kháp

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

kháp hảo (đúng lúc); kháp xảo (gặp may tình cờ)