Có 3 kết quả:

mangmàngmường
Âm Nôm: mang, màng, mường
Unicode: U+607E
Tổng nét: 9
Bộ: tâm 心 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶丨一丨丨丶一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/3

mang

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

hoang mang, mang mác

màng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mơ màng

mường

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

mường tượng