Có 2 kết quả:

bỏbố
Âm Nôm: bỏ, bố
Unicode: U+6091
Tổng nét: 10
Bộ: tâm 心 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶丨一丨フ一一丨丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/2

bỏ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ghét bỏ; bỏ qua

bố

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)