Có 5 kết quả:

dungrunrungthungthuồng
Âm Nôm: dung, run, rung, thung, thuồng
Unicode: U+6175
Tổng nét: 14
Bộ: tâm 心 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶丨丶一ノフ一一丨フ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình

Dị thể

1/5

dung

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

dung nhân (mệt mỏi)

run

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

run rẩy

rung

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

rung rinh

thung

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

thung (lười nhác)

thuồng

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thèm thuồng