Có 4 kết quả:

dừngđánhđảđử
Âm Nôm: dừng, đánh, đả, đử
Unicode: U+6253
Tổng nét: 5
Bộ: thủ 手 (+2 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

1/4

dừng

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dừng bút, dừng tay

đánh

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

đánh ghen; đánh nhau; đánh chén

đả

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ẩu đả; đả kích

đử

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lử đử