Có 2 kết quả:

nhấnnhận
Âm Nôm: nhấn, nhận
Unicode: U+6268
Tổng nét: 6
Bộ: thủ 手 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/2

nhấn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhấn xuống;điểm nhấn

nhận

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

nhận chìm