Có 3 kết quả:

biệnbệnphện
Âm Nôm: biện, bện, phện
Âm Hán Việt: biến
Âm Pinyin: biàn, pàn
Âm Nhật Bản: utsu
Âm Quảng Đông: bin6
Unicode: U+6283
Tổng nét: 7
Bộ: thủ 手 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一丶一丨丶
Thương Hiệt: QYY (手卜卜)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/3

biện

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

bện

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

(Chưa có giải nghĩa)

phện

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

phện đòn