Có 2 kết quả:

phô
Âm Nôm: , phô
Unicode: U+62AA
Tổng nét: 8
Bộ: thủ 手 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一ノ丨フ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

1/2

Từ điển Viện Hán Nôm

bó đuốc; gắn bó

Từ điển Hồ Lê

phô phang