Có 1 kết quả:

mẫu
Âm Nôm: mẫu
Unicode: U+62C7
Tổng nét: 8
Bộ: thủ 手 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一フフ丶一丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 4

Dị thể 2

1/1

mẫu

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngón mấu (ngón tay (chân) cái)