Có 4 kết quả:

siếtxiếtxíaxế
Âm Nôm: siết, xiết, xía, xế
Unicode: U+63A3
Tổng nét: 12
Bộ: thủ 手 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ一一丨フ丨丨丨ノ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/4

siết

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

siết chặt

xiết

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xiết bao

xía

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

ngồi xía

xế

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

xế bóng